Търговски софтуер


Microinvest Склад Pro , Microinvest Склад Light.

468.00 лв. или 36.00 лв. на месец

Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани    с управление на производствената и търговската дейност. Тя е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Системата позволява да се проследи във всеки един момент количеството използвани запаси и да се планират необходимите разходи. Може да бъде разширена с набор от приложения, които я правят отличен избор за различни сфери на дейност.